totop

محاسب صنعت

Mohaseb Industry

حسابداری | آموزش حسابداری
آموزس حسابداری | حسابداری سطح یک مشاهده در قالب PDF چاپ

آموزس حسابداری | حسابداری سطح یک

1- آشنایی با اشخاص حقیقی و حقوقی و قوانین مترتب بر این اشخاص در قانون تجارت – انواع اشخاص حقوقی – چگونگی تشکیل اشخاص حقوقی .

2- آشنایی با حسابداری یا دفترداری دوبل – معاملات بازرگانی – دفاتر روزنامه – کل – معین و حسابهای آنها

3- آشنایی با مزایای دفترداری دوبل با دفترداری یک طرفه یا ساده

4- آشنایی با حسابهای کنترل – اصلاح اشتباهات حسابداری – حسابهای معلق – حساب تراز آزمایشی – ترازنامه – حساب عملکرد و حساب سود و زیان

5- آشنایی با سرمایه و صورت حسابهای سرمایه – اندوخته ها و سرمایه

6- آشنایی با مطالبات سوخت و مشکوک الوصول .
شرح : به طور خلاصه می توان گفت برای یک فرد انسان قانون تجارت ایران دو نوع شخصیت قائل است 1- شخصیت حقیقی که مربوط به تمام آحاد افراد جامعه می باشد و ذیل قوانین و مقررات اساسی – تجاری و قوانین حقوقی و قضایی قرار می گیرد به این ترتیب که فرد انسان به محض تولد دارای شخصیت می شود و این شخصیت دارای اقامتگاه مشخص – اسم مشخص – شماره شناسنامه و ملی مشخص و دارایی و سرمایه مشخص میشود . اشخاص حقوقی نیز به محض تشکیل قوانین و مقرراتی مانند اشخاص حقیقی بر آنها مترتب می شود و اشخاص حقوقی نیز به محض تشکیل یا تولد باید از نظر اقامتگاه – سرمایه و دارایی – شماره شناسایی و سایر موارد مندرج در قانون مانند اشخاص حقیقی شناسایی شوند . یکی از مهم ترین انواع اشخاص حقوقی مورد بحث شرکتهای تجاری میباشند که این شرکتها از نظر قانون تجارت ایران به هفت نوع تقسیم می شوند . 1- شرکتهای سهامی عام 2 – شرکتهای سهامی خاص 3 – شرکتهای تضامنی 4- شرکت با مسئولیت محدود 5- شرکتهای مختلط سهامی 6 – شرکتهای مختلط غیر سهامی 7- شرکتهای تعاونی  که هرکدام از انواع شرکتهای فوق از نظر قوانین مترتب برآنها از جمله تامین سرمایه – مسئولیت شرکا در قبال تعهدات – طریقه تشکیل شرکت – تعداد اعضا – ورود و خروج اعضا – انحلال و ورشکستگی و تسویه دارای قوانین خاص خود هستند ....

 
  • اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی
  • معافیت های مالیاتی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • حل اختلافات حسابداری

دانلود دموی نرم افزار

جهت دانلود ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید، سپس دمو برای شما فرستاده خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک کنید

سوابق ما

این شرکت...

سخن مدیر عامل

حسابداریسخن مدیر عامل

حسابداری عبارت است از فن تلخیص و طبقه بندی کلیه فعالیتهای مالی یک شخص اعم از حقوقی و حقیقی در قالب اعداد قا بل سنجش به پول . ادامه مطلب

ورود کاربران