totop

محاسب صنعت

Mohaseb Industry

حسابداری | تحریر دفاتر دولتی
تحریر دفاتر قانونی مشاهده در قالب PDF چاپ

تحریر دفاتر قانونی:

یکی از مهمترین مشغولیات صاحبان مشاغل میباشد .اشخاص حقوقی بلافاصله پس از تشکیل وثبت میبایست به اداره ثبت شرکتها مراجعه  وتقاضای پلمپ دفاتر خود را اعلام وپس از انجام مراحل پلمپ آن را دریافت دارند.از جمله مهمترین دفاتر دفتر کل وروزنامه است واشخاص ممکن است به دفاتر مشاغل ومعین نیز احتیاج داشته باشند که روند پلمپ وثبت این گونه دفاتر نیز به همین صورت است.برای پلمپ دفاتر مدارک ذیل نیاز است.1-کپی آگهی تاسیس2-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیر عامل3-کد اقتصادی وآدرس مرکز اصلی شرکت4-آخرین آگهی تغییرات5-مهر شرکت6-صدوروکالت نامه از طرف شرکت برای نماینده شرکت جهت پلمپ دفاتر .

تحریر ونگهداری دفاتر شامل قوانین خاص خود است که قانون گذار آنها را تبیین نموده است ومیتوانید در قسمت قوانین حقوقی ومالیاتی مطالعه کنید.

مهمترین بخش تحریر دفاتر مالیاتی دقت در صدور صحیح اسناد حسابداری  وثبت اسناد مستدل ودارای مدرک قابل قبول ومنطقی است .اسناد حسابداری ثبت شده در دفاتر مربوط به عملیات مالی شرکت است وباید از ورود حسابهای شخصی صاحبان شرکت مانند پرداخت هزینه هایی که به نام شرکت نیست.وامهای شخصی حتی اگر این تسهیلات مورد استفاده آنها در شرکت بوده است خرید وفروشهایی که فاکتور مستدل ندارد در دفاترخودداری کرد زیرا اگر تعداد این گونه اسناد قابل توجه باشد چه بسا برداشت به سوء استفاده شود ونه تنها دفاتر از طرف مراجع قانونی مردود اعلام شود شامل جرایم نیز بشود.یکی از حسابهایی که استفاده آن در اکثر شرکتها متداول است استفاده از حساب جاری شرکا میباشد.که معمولا از طرف اداره امور مالیاتی مورد نکوهش واقع میشود و در چند سال اخیر در بررسی اسناد و مدارک ودفاتر ممیزین مالیاتی استفاده زیاد یا با ارقام بالا از این حساب را قبول نمیکنند و دفاتر را مردود اعلام میکنند. توصیه میشود به جای استفاده از این حساب از حساب صندوق یا تنخواه گردان استفاده شود و در مواردی که مثلا صاحبان مشاغل از حساب سخصی خود استفاده میکنند به پرداخت چک یا وجه نقد یا برداشت آنها مبادرت میکنند در حسابهای شرکت صندوق یا تنخواه گردان جدا گانه ای به این منظور افتتاح کنند.یکی دیگر از موارد مهم برای تحریر دفاتر برقراری تناسب دقیق ومنطقی بین حسابهای مانده بدهکار و مانده بستانکار بین بانکها- اسناد دریافتنی- بدهکاران-صندوق-تنخواه گردان با فروش -خرید- موجودی کالا- درامد-وامهای دریافتی-موجودی مواد-موجودی کالای ساخته شده -هزینه ها در تراز آزمایشی قبل از تحریر دفاتر است.  

 
  • اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی
  • معافیت های مالیاتی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • حل اختلافات حسابداری

دانلود دموی نرم افزار

جهت دانلود ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید، سپس دمو برای شما فرستاده خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک کنید

سوابق ما

این شرکت...

سخن مدیر عامل

حسابداریسخن مدیر عامل

حسابداری عبارت است از فن تلخیص و طبقه بندی کلیه فعالیتهای مالی یک شخص اعم از حقوقی و حقیقی در قالب اعداد قا بل سنجش به پول . ادامه مطلب

ورود کاربران