totop

محاسب صنعت

Mohaseb Industry

مشاوره حقوقی | جرایم مالیاتی
جرایم مالیاتی مشاهده در قالب PDF چاپ

جرایم مالیاتی

1.عدم تکمیل اظهارنامه یا تکمیل ننمودن قسمتهایی که مربوط به مشخصات وی باشد-عدم تسلیم تراز نامه-سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی روزنامه و کل به ممیز مالیاتی مشمول 1 تا 20% جریمه می باشد.
2.عدم پرداخت مالیات در زمان مقرر قانونی مشمول جریمه ای معادل 2/5% مالیات متعلقه به ازای هر ماه مطابق ماده 190 ق.م.م.
3.مدیران اشخاص حقوقی که نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیاتهایی که به واسطه مقررات و قوانین مالیاتهای مستقیم مانند مالیاتهای تکلیفی حقوق - اجاره و قرار داد پیمان مکلف به کسر و پرداخت آن بوده و اخذ ننماید و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد مسئولیت تضامنی خواهد داشت و همچنین تخلف از این قانون علاوه بر مسئولیت تضامنی مشمول 20% مالیات پرداخت نشده خواهد شد.
4.تنظیم ترازنامه و سود و زیان و استناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مشمول مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال می شود و در مورد مدیرانی اعمال می شود که موجبات تشخیص مالیات کمتر از میزان واقعی را فراهم سازند.
5.مطابق ماده 202 ق.م.م- بدهکاران مالیاتها که ممنوع الخروج شده باشند در مواردی که بدهی آنها قطعی نشده باشدحکم این ماده با سپردن تضمین مناسب جاری نخواهد بود و همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اموال خود را به همسر یا فرزندان منتقل نمایند وزارت امور اقتصاد و دارایی می تواند اسناد مذکور را از طریق مراجع قضایی باطل کند.

5-عدم ارائه ترازنامه وصورت سود وزیان مشمول جرائم ماده193قانون مالیاتهای مستقیم معادل 5%کل درآمد

مشمول مالیات یا معادل 20%مالیات اعلام شده.

6-عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جرائم ماده 192قانون مالیاتهای مستقیم معادل 10%کل درآمد مشمول مالیات یا

معادل40%مالیات اعلام شده.

7-کتمان درآمد مطابق ماده192قانون مالیاتهای مستقیم.

8-عدم ارائه دفاتر مطابق ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم.

9-رد دفاتر مطابق ماده193قانون مالیاتهای مستقیم.

 
  • اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی
  • معافیت های مالیاتی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • حل اختلافات حسابداری

دانلود دموی نرم افزار

جهت دانلود ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید، سپس دمو برای شما فرستاده خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک کنید

سوابق ما

این شرکت...

سخن مدیر عامل

حسابداریسخن مدیر عامل

حسابداری عبارت است از فن تلخیص و طبقه بندی کلیه فعالیتهای مالی یک شخص اعم از حقوقی و حقیقی در قالب اعداد قا بل سنجش به پول . ادامه مطلب

ورود کاربران