totop

محاسب صنعت

Mohaseb Industry

اخذ کارت بازرگانی مشاهده در قالب PDF چاپ

اخذ کارت بازرگانی

تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت اداره ثبت شرکتها:

1-3 برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی: که این 3 برگ را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهیه و تکمیل شود.
2.  پلمپ دفاتر تجارتی (روزنامه و کل) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی.
3. 1 برگ فتوکپی شناسنامه در صورتی که شخص حقیقی باشد .
4. 1 برگ فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات وقتی شخص حقوقی باشد. 
5. فیش پرداختی حق ثبت نام در دفاتر بازرگانی:حق الثبت نام مبلغ 40000 ريال میباشد که باید به بانک ملی واریز و فیش آن ضمیمه مدارک گردد.
6. چنانچه امور توسط وکیل رسمی انجام شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت.
جهت اخذ کارت بازرگانی با مراجعه به موسسه محاسب صنعت سپاهان با در دست داشتن یک برگ فتوکپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی و فتوکپی  آگهی تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی وامضاء و مهر دو برگ اظهار نامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی وهمچنین امضاء وکالت نامه جهت موسسه برای دریافت کارت بازرگانی وپرداخت 600000 ریال جهت امور ثبتی وحق الوکاله وکیل چهار روز بعد با در دست داشتن دو قطعه عکس به موسسه مراجعه و با مدارکی که از طرف موسسه تحویل می شود به اتاق بازرگانی مراجعه واز مسئول مربوطه فرم گواهی عدم سوء پیشینه برای مراجعه به اداره آگاهی ودریافت گواهی عدم سوء پیشینه وهمچنین فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را دریافت میدارید.فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را به موسسه تحویل تا تنظیم وتایپ گردد فرم الف-مخصوص استعلام حساب جاری شخص میباشد برای اشخاص حقوقی اگر شرکت تازه تاسیس باشد استعلام از حساب جاری مدیر عامل نیز الزامی است اگر مدیر عامل حساب جاری نداشته باشد حتما باید سه ماه از افتتاح حساب شرکت گذشته باشد. فرم د-مخصوص تایید امضاء برای اشخاص حقیقی وتایید امضاء و مهر اشخاص حقوقی در یکی از دفاتر اسناد رسمی است.فرم ج-برای اشخاص حقیقی است که نیاز به دو نفر معرف دارند که باید سه سال از تاریخ اخذ کارت بازرگانی آنها گذشته باشد .در صورتی که شخص دارای مدرک لیسانس یا بالاتر باشد نیاز به معرف ندارد.اگر محل شخص حقیقی یا حقوقی استیجاری باشد باید موجر به همراه اجاره نامه وسند مالکیت شش دانگ به همراه قبض برق وتلفن محل به اتاق بازرگانی مراجعه کند.
مرحله پایانی:پس از انجام مراحل فوق وتکمیل مدارک با در دست داشتن مدارک ذیل جهت اخذ کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی مراجعه شود.
1-فرمهای تکمیل  و تایپ شده اتاق بازرگانی توسط موسسه محاسب صنعت سپاهان.
2-اصل و کپی استعلام بانک برای عدم وجود چک برگشتی.
3-اصل و کپی تایید امضاء ومهر از دفتر اسناد رسمی.
4-مدارک شناسایی معرفین به همراه کارت بازرگانی آنها و فرم تکمیل وامضاء شده توسط معرفین مبنی بر تایید شخص متقاضی .
5-اصل وکپی گواهی عدم سوء پیشینه .   
6-مدارک به ثبت رسیده وپلمپ شده در مرحله اول.
7-اصل ودوسری کپی از شناسنامه –کارت ملی و کارت پایان خدمت مدیر عامل یا شخص متقاضی.
8-اصل و دوسری کپی از سند مالکیت از تمام صفحات و فیش نوسازی  و قبض برق و تلفن.
9-چهار قطعه عکس 4*6 بدون روتوش و کروات.
10-همراه داشتن مبلغ 2006000 دو میلیون و شش هزار ریال وجه نقد برای اتاق بازرگانی.
11-مراجعه به اتاق بازرگانی و تحویل مدارک و تکمیل پرونده و اخذ کارت بازرگانی.

 
  • اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی
  • معافیت های مالیاتی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • حل اختلافات حسابداری

دانلود دموی نرم افزار

جهت دانلود ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید، سپس دمو برای شما فرستاده خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک کنید

سوابق ما

این شرکت...

سخن مدیر عامل

حسابداریسخن مدیر عامل

حسابداری عبارت است از فن تلخیص و طبقه بندی کلیه فعالیتهای مالی یک شخص اعم از حقوقی و حقیقی در قالب اعداد قا بل سنجش به پول . ادامه مطلب

ورود کاربران