totop

محاسب صنعت

Mohaseb Industry

مدیریت سیستم های حسابداری و مالی مشاهده در قالب PDF چاپ

خدمات مالیشاید یکی از مهمترین بخشها برای شروع یک سیستم مدیریت شده حسابداری بصورت دستی یا دفتر نویسی ویا به صورت مکانیزه گدینگ کردن منظم حسابها است.
برای مدیریت یک سیستم حسابداری وکدینگ حسابها سطوح مختلفی را میتوان برای آن در نظر گرفت .در سیستمهای معمول کدینگ از حد اقل دوسطحی شروع وتا سیستم پنج سطحی نیز استفاده میشود.در حسابداری دستی حد اکثر از سه سطح (کل، معین، تفظیل)استفاده میشود. اما در سیستم مکانیزه معمولا تا پنج سطح نیز استفاده میشود که عبارتند از (نوع، گروه، کل، معین، تفظیل).

مثال:بانک ملت و موسسه محاسب صنعت بابت بدهی و پرداخت چک.

نوع گروه کل معین تفضیل
دارئی ها دارئی های جاری نقد و بانک ها بانک ها بانک ملت
دارئی ها دارئی های جاری حساب ها و اسناد دریافتی بدهکاران محاسبه صنعت
دارئی ها دارائی های جاری حساب ها و اسناد دریافتی اسناد دریافتی چک های دریافتی
 
  • اخذ کد اقتصادی
  • اخذ کارت بازرگانی
  • معافیت های مالیاتی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • حل اختلافات حسابداری

دانلود دموی نرم افزار

جهت دانلود ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید، سپس دمو برای شما فرستاده خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک کنید

سوابق ما

این شرکت...

سخن مدیر عامل

حسابداریسخن مدیر عامل

حسابداری عبارت است از فن تلخیص و طبقه بندی کلیه فعالیتهای مالی یک شخص اعم از حقوقی و حقیقی در قالب اعداد قا بل سنجش به پول . ادامه مطلب

ورود کاربران